Dil ve Konuşma Güçlüğü Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebralpalsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir. Dil ve konuşma güçlüklerinin sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı’nda, bireylerin bu alanda yaşadıkları yetersizlikler dikkate alınarak gruplandırma yapılmıştır.

Bu doğrultuda Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı beş ayrı modülden oluşan bir sistem hâlinde düzenlenmiştir. Bu modüller, Sesletim ve Ses Bilgisi, Akıcı Konuşma, Ses Bozukluklarının Sağaltımı, Gelişimsel Dil, Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı başlıkları altında hazırlanmıştır.

Dil başlıca iki kısımda incelenir: ALICI DİL ve İFADE EDİCİ DİL   

Bebekler doğduğunda dil yönünden sadece alıcıdır. Duyduğu sesleri ve konuşanın yüz ifadelerini taklit ederek dilleri gelişir. Zamanla kendilerini ifade etmeye, cümle kurmaya başlarlar.   Özellikle yaşamın ilk 4 yılında çocuğa söylenen ninniler, onu güldürerek oynanan sesli oyunlar, hayvan taklitleri, sembolik oyunlar, evcilik oyunları, anlatılan fıkralar, telefon görüşmeleri çocuğun düzgün cümleler kurmasına, sesleri ve tonlamaları doğru kullanma becerisi kazanmalarına yardım eder.   Oyun yoluyla kelime hazinesi genişler, anlatılanı daha iyi ve çabuk anlar, kendini daha iyi ifade eder.  Oyunun çocuğa kazandırdıkları:   Oyunda karşılıklı iletişim kurulduğu için hem alıcı hem de ifade edici dil gelişir. Çocuk yeni kelimeler öğrenir ve sosyalleşir.  Komut almayı, soru sormayı ve cevap vermeyi öğrenir.   Duygularını düşüncelerini ifade etmeyi, kazanmak için çabalamayı öğrenir.   Dildeki zamanları kullanmayı, sorunları çözmeyi öğrenir.

Sevigili velilerimiz; KRM Koşuyolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde “Dil Modülü” bulunmamaktadır. Ancak “Alıcı Dil” ve “İfade Edici Dil” çalışmalarında, yutma ve ses problemlerinde iki öğretim görevlisi “Konuşma Terapisti” eğitmenimiz bizlerledir.